Математика

13.04.2020. год.

Наставнa јединицa:

Једначине и неједначине ( сабирање,одузимање, множење и дељење)

Задаци за домаћи:

Уџбеник, страна  163, 168

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 87, 90.

780, 813.

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  18.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.