Математика

13.04.2020. год.

Наставне јединице :

Дељење децималних бројева

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 147, 148.

 Пример 1, Пример 2 , Пример 3,  Пример 4, Пример 5, Пример 6

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна  95.

851, 852, 853

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  18.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.