Музичка култура 7

Инструменти са диркама

Питања:

Одгледај па одговори!

  1. Који је највећи, а који најмањи инструмент са диркама?
  2. Како се добија тон код чембала?
  3. Чему служи педал на клавиру?
  4. Наброј 3 композитора који су писали за клавир?

Питање за 5+

Како се добија тон на хармоници и у какве инструменте због тог тона спада хармоника? (осим што је инструмент са диркама)

Одговоре слати на: djonimus@skoladositeklupci.edu.rs