Математика

06.04.2020. год.

6. разред

Наставнa јединицa:

Неједначине ( сабирање,одузимање, множење и дељење)

Задаци за домаћи:

Уџбеник, страна  165, 166, 167

Пример 1, Пример 4, Пример 5, Пример 6

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 89.

800, 801, 802, 803, 804.

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  11.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.