Француски језик

03.04.2020. год.

Задатак за ученике седмог разреда

Ваш задатак је да прочитате и преведете текст са 70. стране и урадите вежбу како бисте проверили разумевање текста (Qu’est-ce qu’un Français?).

Нова лекција коју радимо је „Superlatif“.

У прилогу имате шематски приказано како се гради. Научите добро и следеће седмице вас очекују задаци.