Engleski jezik

31.03.2020. god.

JOŠ JEDNOM DOBRO IŠČITATI I PROUČITI PREZENTACIJU KOJU SAM POSLALA PROŠLI PUT


OVO ISPOD PREPISATI U SVESKU

                           PASSIVE VOICE – PAST SIMPLE

                        Subjekat    +  WAS (3. Lice jed.)   +   PAST PARTICIPLE
                                          WERE (ostala lica)          (-ED / 3. Kolona)


– Stavite glagol u past simple, passive voice

THE COMPUTER  ____________ (FIX).

 (* U past simple treba staviti pomoćni glagol za pasiv (to be), a on u ovom primeru glasi ‘was’, pošto je subjekat (The computer) u 3. Licu jednine. Glavni glagol, u ovom primeru ‘fix’, treba staviti u past participle. Pošto je ‘fix’ pravilan glagol imaće oblik ‘fixed’. Glavni glagol  u pasivu je uvek u prošlom participu (past participle).

THE COMPUTER WAS FIXED. (Kompjuter je popravljen)

– Prebacite rečenicu u pasiv:

SHE              PREPARED    LUNCH.    (Ona je spremila ručak.)
(subjekat)        (glagol-              objekat)
                     past simple)

(*Prvo u rečenici treba odrediti objekat (lunch). On postaje subjekat pasivne rečenice. Zatim treba pronaći glagol (prepared) i odrediti u kom se vremenu nalazi (past simple). U to vreme treba staviti pomoćni glagol za pasiv (to be). On će u ovom primeru glasiti ‘was’ jer je subjekat ‘lunch’ u 3. Licu jednine, pa dodati glavni glagol (prepare) u prošlom participu (prepared, pošto je pravilan glagol). Zatim dodajemo vršioca radnje ispred koga stoji predlog ‘by’ .U  ovom primeru to je zamenica ‘she’, koja će preći u zamenicu objekat – ‘her’.)

LUNCH        WAS           PREPARED        BY HER.    Ručak je spremljen (od strane nje).
(subjekat) (past simple     (glavni glagol        (vršilac radnje)
                  glagola to be)    past particip) 

Ovo u zagradi označeno * vam je objašnjenje da bi bolje razumeli način građenja pasiva, i ne morate ga prepisivati .
                          

                          PASSIVE VOICE – FUTURE SIMPLE

                        Subjekat    +  WILL BE (sva lica)   +   PAST PARTICIPLE
                                                                                 (-ED / 3. Kolona)
 


– Stavite glagol u future simple, passive voice

The windows will be cleaned. (clean)  (* will be + prošli particip)
You will be met at the airport. (meet)  

– Prebacite rečenicu u pasiv:

Jane will buy a new computer. – A new computer will be bought by Jane.
Her boyfriend will install it. – It will be installed by her boyfriend.

DOMAĆI ZADATAK

I   Stavite glagol u zagradi u past simple, passive voice
1.  We____________a letter yesterday. ( send)
2.  He _____________to the party yesterday. (to invite)
3.  I_____________the book by my friend last Sunday. (to give)
4.  Dinner __________  last evening. (not cook)

II  Stavite glagole u Future simple, passive voice
1. I _____________  by Robert. (ask)
2. A new restaurant _____________ next week. ( open)
3. This car ______________. It’s too old. (not  steal) 
4.  It ___________ (do) by you. (do)

III Prebacite rečenice u pasiv (Ovo rade oni koji imaju ocene 4 i 5)
1. They will not show the new film.
2.  He won’t see Sue.
3. They didn’t let him go.
4.  She didn’t win the prize.
DOMAĆE ZADATKE ĆETE SLATI U GOOGLE UČIONICU  gde ćemo odsada nastaviti sa radom.
KODOVI ZA LOGOVANJE SU
VII-1      zwdtkty
VII-2      5p74b3a
VII-3 zqd3d4s