Српски језик 6

Задатак:
ПРОНАЂИТЕ У САДРЖАЈУ ЧИТАНКЕ :
Песма о керуши, Сергеј Јесењини
*Истражи ко је Сергеј Јесењин (занимљивља биографија)
*Прочитај песму и одговори на следеће:
*Књижевни род:
*Књижевна врста:
*Тема:
*Поруке:
*Читајући песму можете уочити једно осећање у првом делу песме, а друго осећање
у другом делу. Која су то осећања?
*Строфа:
*Рима:
*Стих: