Географија

30.03.2020. год.

Наставна област ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица Политичко-географска карта света после Другог светског рата –
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију на 127 и 128 страни

На карти пронаћи државе Европе.

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил.

Наставник Драган Николић

Наставна област ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица Територијални интегритет и спорови; Интеграциони процеси
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију на страни 130 до 135, обратити пажњу на текст о Европско унији, НАТО и Уједињеним нацијама

У свеску записати

Шта је територијални интегритет и шта је суверенитет?

Шта су интеграције?

Навести примере интеграција у Европи и СВЕТУ!

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил, свеске ћу прегледати када пођемо у школу!

Наставник Драган Николић