Математика

30.03.2020. год.

6. Разред

30.03.2020

Наставнa јединицa:

Једначине

Задаци за домаћи:

Уџбеник, страна  161, 162, 163.

Пример 1, Пример 2, Пример 4,

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 86.

767, 768, 769,770,772. 773

Домаћи задатак предати до ПЕТКА 03.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.