Граматика – обнављање

Обновите у граматици о глаголским облицима и покушајте да самостално урадите задатке. (Исти задатак је постављен и на гугл учионици.)  Задатак који не знате подвуците оловком у боји. Задатке урадите до 02.04.2020. године.
За све нејасноће настављамо комуникацију преко ,,вибера”.