Српски језик

26.03.2020. год.

У Језику прочитајте текст од 180. до 183. стране .

Прочитајте у  Читанци текст  Стара породична кућа, Павле Угринов и одговорите на  питања иза текста.