ПЕТАК 27.03.2020.

ПРВО  ЈЕДАН – ГОРДАНА   ПАУНОВИЋ

МАТЕМАТИКА

-Данас  вежбамо  САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ : решавамо  задатке  на  стр. 20.  и   21.  у   уџбенику  (Математика 4)

СРПСКИ   ЈЕЗИК 

-Јако је важно да  усавршимо технику   читања,  а то можемо постићи само ако  читамо песме, приче,бајке…

-Битно је да не читамо напамет, и да  знамо да испричамо  шта смо прочитали.

-Ваш задатак је да читате следеће текстове из Читанке: Ветар сејач,Мира Алечковић  стр.83.-Сликар,Бранислав Лазаревић стр.37.Цртанка,Стеван Раичковић   стр.48. 

 СВЕТ  ОКО НАС

-НЕПОГОДЕ  И ОПАСНОСТИ

-Ова наставна  јединица је  већ  реализована  кад су ватрогасци држали предавања на тему : „Заштита од пожара, поплава и земљотреса“ и гледали презентацију.

-Још једном прочитати текст на стр.66. и 67. а  затим урадити задатке у Радном листу на стр.32.