Грађанско васпитање 5

Да се подетимо која су права и обавезе деце.

Погледати презентацију.

Поздрав!