Српски језик 8

У Збирци припремних задатака за завршни испит уради следеће задатке:
43, 45, 257, 68, 196, 201, 200, 234, 304, 302.
Прати редовно часове који се емитују на РТС-у , ускоро ћеш радити тест којим ће бити обухваћено
градиво обрађено у тим емисијама.