Хемија 7

Опште напомене и упутства за рад:

 1. Настава хемије ће се реализовати на каналу РТС 3 једном седмичном. Ваш задатак
  је да пратите час и информације бележите у свеску. Материјал за други час ћу бити
  на сајту школе и то увек дан после часа на каналу РТС 3.
 2. Одговоре и могућа питања шаљете на e-majl адресу janja.radic50@gmail.com, тако
  да у називу документа буде име и презиме ученике и датум.
 3. Пожељно би било да поштујете термине за рад и да одговоре и питања шаљете до
  14.00 часова.
 4. Главни циљ наставе на даљину је да нешто научите, будете активни, поштујете и
  примењујете упутства наставника за рад, пошто ће свакако неке провере знања
  бити.
 5. Желим вас срећан и успешан рад.

Валенца елемената и хемијске везе

-Утврђивање-

 1. Састави формулу једињења које садржи јоне калцијума и јоне флуора?
 2. Колико заједничких, а колико слободних електронских парова садржи:
  а) молекул сумпора; б) молекул водоника; в) молекул фосфора; * Представити Луисовим
  симболима.
 3. Луисовим симболима представити грађење хемијске везе између елемента А који се налази
  у другој периоди и VI групи ПСЕ и елемента Б које се налази у трећој периоди и VII групи.
  Одреди молекулску формулу једињења и кристалну решетку?
 4. Допуни реченице тако да исказ буде тачан:
  а) Честице гасовитих супстанци могу или .
  б) Калијум има
  валенцу.
  в) Електростатичко привалачење супротно наелектрисаних јона је __
  веза.
 5. Састави формулу једињења:
  а) четворовалентног сумпора и кисеоника;
  б) калијума и кисеоника;
  в) тровалентног азота и водоника;
 6. На основу назива напиши формуле једињења:
  а) алуминијум-сулфат;
  б) калцијум-карбонат;
  в) магнезијум-флуорид;
  г) сона киселина;
  д) алкохол (етанол);
  ђ) гвожђе(III)-нитрат;
 • Урађене задатке послати на мејл janja.radic50@gmail.com до суботе у 14.00 часова. У току
  истог дана добићете решења задатака, табелу са освојеним бројем поена и кратак коментар.
  Можете да сликате папир са решењима и додате као слику у word. Ово је све наравно
  обавезно.