Srpski jezik 8

Српски језик

17.05.2020. год.

На твој мејл је послат предлог оцене за крај школске године и захтев да се изјасниш слажеш ли се с предложеном оценом или желиш да у јуну похађаш наставу и одговараш за већу оцену. Ако ниси прочитао/-ла мејл, или јеси, али ми ниси послао/-ла одговор на исти, учини то у току дана.Напомињем да предложена оцена није и закључена, што значи да имаш обавезу да наставиш са израдом задатака до 29. маја, када ће ти оцена бити закључена. Задатак за данас:

Да би био/-ла успешан/-на у решавању задатака из области Вештина читања и разумевања прочитаног обави следеће задатке:

o   обнови латиницу

o   обнови знања о функционалним стиловима (књижевноуметнички, научни, административни,

публицистички)

o   разликуј основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст), поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор) , технички опис, сугестивни опис, техничко приповедање, реклама

o   читај успешно легенде, табеле, дијаграме и графиконе

o   увежбај препознавање и разликуј : Садржај, Индекс појмова, речник, Предговор, библиографија, коментар, појмовник,  уметнички и неуметнички текст

o   погледај још једном питања из ове области у својој Збирци задатака за завршни испит , припреми се да решиш 10  питања и извршиш систематизацију свог знања  из ове области.

Српски језик

14.05.2020. год.

Припремајући се за полагање завршног испита (мале матуре), отклањај своје недостатке уочене на пробном испиту ове године, као и недостатке у свом знању које си уочио решавајући тестове са завршних испита 2011-2019. године са претходних полагања матуре. 

Српски језик

13.05.2020. год.

Из савремене српске прозе одабери једну кратку причу савременог писца и у неколико граматички и правописно исправних реченица искажи своје утиске о њој.

Српски језик

12.05.2020. год.

Из савремене српске поезије одабери једну песму, препиши је и у неколико граматички и правописно исправних реченица напиши (образложи) зашто си баш њу изабрао.

Провери како си урадио задатке прошле седмице . 

Српски језик

07.05.2020. год.
Решавајући задатке у уџбенику Српски језик и језичка култура  задатке на 72,96,97,169,189. и 190. страни подсети се, обнови, утврди и систематизуј знања везана за употребу великог слова , за скраћенице, за растављање речи на крају реда, за спојено и растављено писање речи, за интерпункцију и спреми се за успешно полагање завршног испита.