Srpski jezik i književnost 7

Српски језик

17.05.2020. год.

На твој мејл је послат предлог оцене за крај школске године и захтев да се изјасниш слажеш ли се с предложеном оценом или желиш да у јуну похађаш наставу и одговараш за већу оцену. Ако ниси прочитао/-ла мејл, или јеси, али ми ниси послао/-ла одговор на исти, учини то у току дана.Напомињем да предложена оцена није и закључена, што значи да имаш обавезу да наставиш са израдом задатака до 29. маја, када ће ти оцена бити закључена. 

Српски језик

12.05.2020. год.

Инспирисан /a читањем хумористичких дела („Поп Ћира и поп Спира“, „Покондирена тиква“…) напиши домаћи задатак на тему

Хумористичким пером о… 

Српски језик

07.05.2020. год.

Припремајући се за годишњи тест,  систематизуј у континуитету своја знања из граматике, решавајући овог пута задатке у Радној свесци, везане за реч, синтагму реченицу.
(Врсте речи – од 81- 94. стране; реченични чланови- 94-104.страна, синтагма-97-98. страна, реченица – 114-116. Страна, напоредни односи међу реченицама – 104-106. страна)