Istorija 7

Историја

24.03.2020. год.

7. разред – одговори (задатак 1)

1. Истакнути и учени Срби из Хабзбуршке монархије – правник Божидар Грујовић и митрополит Стеван Стратимировић.

2. Власт су имали вожд, скупштина и Правитељствујушчи совјет.

3. Карађорђе.

4.Совјет је устаничка влада која има извршну власт. Попечитељи су министри који чине Совјет и имају извршну власт.

5. У Београду 1808. године.

Поштовани ученици, сви ћете добити повратну информацију, а и нова задужења путем школског сајта – сви ваши маилови су уредно примљени.


Надам се да сте сви добро


Ваш наставник историје

ПОНАВЉАМ ОПЕТ – ЗАДАТКЕ ШАЉИТЕ ИСКЉУЧИВО У ТЕКСТУАЛНОЈ ФОРМИ, КАО ТЕКСТУАЛНЕ ФАЈЛОВЕ!

МОЖЕТЕ КОРИСТИТИ БИЛО КОЈИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА, ПА ЧАК И NOTEPAD И WORDPAD КОЈИ ДОЛАЗЕ УЗ СВАКИ WINDOWS И ВРЛО СУ ЈЕДНОСТАВНИ ЗА УПОТРЕБУ.

ПРЕДАЈУ РАДОВА  ЗА ОВАЈ ЗАДАТАК ВИШЕ НЕЋУ ПРИМАТИ!

Историја

20.03.2020. год.

У уџбенику пажљиво прочитати лекцију Држава устаничке Србије (116. страна) а затим одговорити на питања:

1. Ко је пружио помоћ у организовању устаничке државе?

2. Како је била организована власт у устаничкој Србији?

3. Ко је носио титулу вожда?

4. Шта је Правитељствујушчи совјет и ко су били попечитељи?

5. Када и где је основана Велика школа?

На питања одговорити кратко, у пар реченица – не писати романе!

Доставити одговоре на mstepanovic@skoladositejklupci.edu.rs

ОБАВЕЗНО СЕ ПОТПИСАТИ У РАДУ!

За унос и обраду текста можете користи било који програм по избору

Предлози

https://www.google.com/docs/about/ (morate imati google nalog)

https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/