Физика седми разред

Наставна јединица: Механички рад, рад силе -обрада

Добро погледати презентацију, урадити домаћи задатак и проследити на мејл: rjankovic@skoladositejklupci.edu.rs.

Ради  лакшег разумевања погледати и садржаје наведене у презентацији са јутјуба .

https://drive.google.com/file/d/1BLijEJ6EsZE6cn6jyEy278oLc2abXPO6/view?usp=sharing