Srpski jezik i književnost 6

Српски језик

13.04.2020. год.

План рада ѕа ову недељу:

РТС3:Народна књижевност ,13.04.
РТС3:Епске народне песме -косовски тематски круг,14.04.
РТС3:Плусвамперфекат и глаголски облици,15.04.
Задаци:1. Одгледати  часове  и подсетити се обрађеног градива; записати у школску свеску по неки пример са тог часа;
2. Прочитати народне епске песме о Марку Краљевићу (Читанка,118-131.страна); сваку песму треба  да прочитате више пута да бисте је разумели; када можете да одговорите на питања испод песме( рад на тексту) можете сматрати да сте је разумели; запишите у своје свеске неки одговор, Маркове особине, стилске фигуре. Рад на овој домаћој лектири ћемо наставити следеће седмице,а ове  само читајте и записујте у школске свеске. Радите редовно и уживајте у читању наше народне епске поезије!

Напомена:Петак (17.04.) и понедељак (20.04) су нерадни дани.

Српски језик

07.04.2020. год.

Покушај да самостално решиш тражене задатке користећи граматику и презентацију: комуникативне и предикатске реченице!

(Рок: 08.04.)

1. Подвуци предикате у реченицама:

    Мишић смејавац учествује у обликовању  осмеха. Понекад га немамо или постоји само са једне стране.Смешљиви мишић се највише развија код насмејаних људи.

     а) Колико комуникативних реченица има у наведеном тексту? __________

      б) Колико предикатских реченица има у наведеном тексту? ____________ 

      в) Колико  има независних предикатских реченица у наведеном тексту? ________

2.Подвуци зависну реченицу у сложеној реченици:

       Није дошао у школу зато што је болестан.

3. Одреди какве су по комуникативној функцији следеће независне реченице:

     а) Како си? _________________________________________ 

     б) Приђи ближе! _____________________________________ 

     в)  Срећно путовали! _________________________________ 

     г) Ала смо пливали! __________________________________ 

     д) Научио сам лекцију. _________________________________

Српски језик

План рада за ову недељу:

1.Глаголи РТС3

   Задатак: Одгледати час и обновити обрађено градиво о глаголима

2. Аорит и имперфекат РТС3

    Задатак: Одгледати часи обновити обрађено градиво о глаголским облицима

    Домаћи задатак: Урадити тест: глаголи и глаголски облици (уторак)

    Домаћи задатак: Тест за утврђивање комуникативних и предикатских реченица (среда)

3. Дневник прочитаних књига РТС3

   Задатак: Одгледати час и записати забелешке са часа

4. Првопис: преношење речи у нов ред РТС3

     Задатак:Одгледати час, преписати наставну јединицу са фотографије.

Српски језик 6

Погледајте презентацију, прочитајте са разумевањем у граматикама од 163 до 173. стране, препишите у свеске све дефиниције (уоквирено жуто), покушајте да то запамтите и урадите задатке у граматици и радној свесци.
Провера колико сте усвојили је следеће седмице.

Српски језик 6

Задатак:
ПРОНАЂИТЕ У САДРЖАЈУ ЧИТАНКЕ :
Песма о керуши, Сергеј Јесењини
*Истражи ко је Сергеј Јесењин (занимљивља биографија)
*Прочитај песму и одговори на следеће:
*Књижевни род:
*Књижевна врста:
*Тема:
*Поруке:
*Читајући песму можете уочити једно осећање у првом делу песме, а друго осећање
у другом делу. Која су то осећања?
*Строфа:
*Рима:
*Стих:

Српски језик

30.03.2020. год.

План рада 30.03 -3.04.2020. Како бисте боље испланирали своје активности шаљем вам план рада са текућу седмицу: 
1.час:  Глаголски облици- утврђивање (Задатак постављен на  гугл учионици и школском сајту)   
РТС3:Творба речи-обнављање (30. 03.2020.)
2.час:Књижевност: ,,Песма о керуши”, Сергеј Јесењин -обрада
3.час:Граматика:Комуникативна и предикатска реченица-ново  (Презентација у гугл учионици и на школском сајту  и упутства за рад у среду 1. 04.)
4. час: Књижевност: Драма, ,,Избирачица”,Коста Трифковић- обнављање (РТС3 1 .и 3. 04.)
Напомена: Послати задаци су прегледани и биће евидентирани кроз активности у есдненику. Хвала свима који су исправили грешке на које им је указано.
СРЕЋАН РАД!

Граматика – обнављање

Обновите у граматици о глаголским облицима и покушајте да самостално урадите задатке. (Исти задатак је постављен и на гугл учионици.)  Задатак који не знате подвуците оловком у боји. Задатке урадите до 02.04.2020. године.
За све нејасноће настављамо комуникацију преко ,,вибера”.

Српски језик

Подсећам све ученике петог и шестог разреда да је Правопис (правилно писање) основа српског језика. Пошто смо у прилици да комуницирамо писмено,  могу да приметим да правите велике правописне грешке те ћу вам овим путем указати на оне најчешће: Писање заменице Ви са поштовањем, употреба запете код обраћања( вокатив), писање речце  -не, знаци интерпункције на крају реченице. Молим вас да се ових правила подсетите (граматика)  и покажете да сте сте стекли основну писменост.

Овим путем даћу вам основна упутства за писање имејла (мислим да вам је неопходно): користите ћирилично писмо када год можете, имејл треба да има кратак наслов, сам садржај поруке треба да укаже на то да да имејл садржи прилог  у коме се налази домаћи рад на одређену тему, не користите емотиконе,  на крају ставите ко шаље имејл. КАДА СВЕ ОВО ПРИМЕНИТЕ ДОБИЋЕТЕ ПЛУС ЗА АКТИВНОСТ! СЛЕДИ ПРОВЕРА!

Српски језик

23.03.2020. год.

1. Пратите наставне јединице на РТС32.
2.Неурађена вежбања за именичке и придевске заменице у уџбенику, радној свесци, е-учионици урадите према својим могућностима. Урађено документујте фотографијом и пошаљите на мејл. Запишите у свеску шта не разумете.
3.Приповетке ,,Јаблан” Петра Кочића и ,,Чудесна справа” Бранка Ћопића биће обрађене  25. и 27. 3. 2020. на РТС3. Прочитајте приповетку са разумевањем пре емитовања  на телевизији. Пажљиво пратите анализу на часу. Запишите књижевни род и врсту. Ако сте у могућности урадите задатке у е- учионици , напишите тему, поруку, о главним ликовима…Све што самостално урадите, добро је. Пазите на правопис!
4. Радове шаљите током радне недеље најкасније до петка 28.3. 2020. у 17 часова.

Српски језик 6

Домаћи задатак:

1.Прочитај приповетку ,,Аска и вук”Иве Андрића у читанци стр.251.

2. У школској свесци напиши особине главних ликова.

3.Покушај да пронађеш реченицу којом је исказана порука ове приповетке и запиши је.

4. Презентација на овом линку ће ти помоћи  да приповетку  боље разумеш https://prezi.com/ogyrrjvl3heu/presentation/

5. Ако можеш улогуј се у е-учионицу  и уради задатке.

6. Труди се да читаш са разумевањем!

7. Сваки твој одговор је одличан!

8. Рок за радове: субота 21.03. 2020, 19 часова.

9. Фотографиши свој рад и пошаљи на имејл dositej.srpskijezik@gmail.com