6. razred

Чувари природе

01.06.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Презентација резултата теренске вежбе, пројеката, акција

Записати у свеску ваша размишљања на тему угрожености планете. Како помоћи планети,  а до нас је?

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                Наставник Драган

Српски језик 6

Радни задатак:
Прочитати (пажљиво) примере и урадити све радне задатке:
    Граматика: Обавештење, вест, извештај (стр. 197- 203);
    Радна свеска: Обавештење, вест, извештај (стр.61,62);
    преписати у школску свеску једну вест и извештај из штампе или са интернета из
     спорта, културе, медицине (по питањима
    КО,ШТА,ГДЕ,КАДА,КАКО?)  
 1. 06. ћу вам послати обавештење шта ћете ми од понуђених вежбања (одговора) послати (Немојте слати док вас не обавестим!)

Географија

25.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Привреда Европе
Врста (тип) часа утврђивање

Урадити задатак на страни 171

Одговоре послати у гугл учионицу до среде  у 15 часова

Драган Николић, наставник

Географија

25.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Привреда Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Привреда   Европе на страни  168-171и у свеску записати и научити:

Који су природни услови довели до развоја примарног сектора?

Које гране привреде су заступљене у низијама, а које у брдско-планинским пределима?

Које су то секундарне гране привреде развијене у Европи?

Који су обновљиви извори енергије?

Које су привредне гране у оквиру терцијерног сектора?

Не треба ништа да шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник

Чувари природе

25.05.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Обележавање Дана планете и Светског дана животне средине
Врста (тип) часа акција

Због актуелне ситуације није могуће извести планирану акцију. Прочитајте неки текст на интернету о светском дану животне средине

Може и овај:    https://www.danas.rs/drustvo/svetski-dan-zivotne-sredine/.

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган