Muzička kultura 6

Музичка култура

02.04.2020. год.

Бибиди-бабиди-бу(страна 57)

1.Покушај да отпеваш(како год да звучи, важно је пробати)

2. Који је такт у песмици и како се зове у задњем реду под бројем 1 и 2
(мала помоћ-прима и с_ _ _ _ _ _  в_ _ _ _)

Питање за 5+

  1. Како се зове извођач песме на другом снимку? Иницијали Л А

         Слати на:

        djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

24.03.2020. год.

МУЗИКА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Покушати одговорити на пар питања:

1. Ко је изводио духовну музику код нас?

2. Како су се звали путујући музичари код Срба у средњем веку?

3. Покузшај да решиш укрштеницу на 65. страни.

Питање за 5+,

1. Наброј 3 народна интрумента који су се користили у Србији?

ОДА РАДОСТИ

Лудвиг ван Бетовен(1770-1827)

(копирати линк у претраживач)

Дечија верзија на српском

Оригинал верзија у скраћеном облику:

ЗАДАТАК:

1.Покушати да отпеваш(слушај пример на српском),

2. Напиши чији је Бетовен композитор и где је живео?

3. Пун назив дела у којем се налази Ода радости? (9……..)?

Питање за 5+:

Како се зове музичка епоха у којој је живео Бетовен?

Одговоре на постављена питања шаљите на мејл:

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs