Geografija 6

Географија

04.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Природне карактеристике Европе: Воде
Врста (тип) часа обрада

Користећи уџбеникна страни 150 и 151 записати реке Европе по сливовима .

На страни 153 записати језера Европе.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Природне карактеристике Европе:  Клима и биљни свет
Врста (тип) часа обрада

Користећи уџбеник на страни 154 и 155 записати у свеску и научити:

 типове климе у Европи , а на страни 157 и 158 навести вегетативне појасеве тј. биљне заједнице Европе.

Не треба ништа да ми шаљете, само записати у свеску и научити.

Све појмове пронаћи на карти Европе.

Драган Николић, наставник

Географија

27.04.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна  јединица  Природне карактеристике Европе: разуђеност обале
Врста (тип) часа обрада

 Користећи уџбеник на страни 143-144  записати у свеску и научити:

Полуострва, острва, заливе и мореузе Европе!

Пронаћи их и на карти Европе.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна  јединица  Природне карактеристике Европе: рељеф
Врста (тип) часа обрада

Користећи уџбеник на страни 145-149  записати у свеску и научити:

Низије Европе( страна 146-147), громадне (раседне) планине(страна148), веначне(набране) планине (страна148-149) и вулкане у Европи (страна149).

Појмове пронаћи на карти Европе.

Не треба ништа да ми шаљете!

Драган Николић, наставник

Географија

21.04.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица  Положај и границе Европе
Врста (тип) часа утврђивање

Само они који нису урадили   домаћи  задатак на 142 страни да га сада ураде и пошаљу у гугл учионицу.Остали да се преслишају задње две лекције.

Наставник Драган Николић

Убудуће,  сви радови који се пошаљу после истека рока, радови који не знам чији су, који су сликани телефоном a послате слике натрашке и не могу да их прочитам, као и радови који су у гугл учионици послати као порука а не у оквиру задатка, биће означени негативним коментаром.  

Ништа није тешко, само треба мало труда.

Географија

13.04.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица  Положај и границе Европе
Врста (тип) часа Обрада и утврђивање

Прочитати лекцију на страни 140-141 .

Записати у свеску и научити:

На северу Европе је Северни ледени океан, на западу је Атлантски океан, на југу је Средоземно море које Европу одваја од Африке и на истоку је граница са Азијом(планина и река Урал, планина Кавказ, Црно море, мореуз Босфор, Мраморно море, мореуз Дарданели, Егејско море.

За домаћи урадити задатак на 142 страни и послати у гугл учионицу.

Наставник Драган Николић

Убудуће, Положај и границе Европе сви радови који се пошаљу после истека рока, радови који не знам чији су, који су сликани телефоном a послате слике натрашке и не могу да их прочитам, као и радови који су у гугл учионици послати као порука а не у оквиру задатка, биће означени негативним коментаром.  

Ништа није тешко само треба мало труда.

Географија

06.04.2020. год.

Наставна област ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица Држава и интеграциони процеси
Врста (тип) часа  Систематизација

Решити укрштеницу и задатак на страни 135.

Одговор послати у гугл учионицу (може и слика)

Наставник Драган Николић

Географија

06.04.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица  Географске регије и регионална географијаЕвропе
Врста (тип) часа обрада

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил, свеске ћу прегледати када пођемо у школу!

Прочитати лекцију на страни 138-139 и у свеску записати шта је географска регија, шта прочава регионална географија  и који научници имају највише заслуга  за развој регионалне географије?

Урадити и 2 задатка на истим странама.  

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил, свеске ћу прегледати када пођемо у школу!

Наставник Драган Николић

Географија

30.03.2020. год.

Наставна област ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица Политичко-географска карта света после Другог светског рата –
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију на 127 и 128 страни

На карти пронаћи државе Европе.

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил.

Наставник Драган Николић

Наставна област ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица Територијални интегритет и спорови; Интеграциони процеси
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију на страни 130 до 135, обратити пажњу на текст о Европско унији, НАТО и Уједињеним нацијама

У свеску записати

Шта је територијални интегритет и шта је суверенитет?

Шта су интеграције?

Навести примере интеграција у Европи и СВЕТУ!

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил, свеске ћу прегледати када пођемо у школу!

Наставник Драган Николић

Географија

22.03.2020. год.

Предмет: ГЕОГРАФИЈА Разред: ШЕСТИ
Наставна тема/област: ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица: Појам и функција државних граница
Тип часа: обрада

Преписати у свеску и научити:

Линија којом је омеђена територија једне земље на зива се граница.

Она може бити природна(нека река, језеро, планина) и вештачка(када пресеца неки природни објекат). Када раздваја два народа она је етничка, а уколико је један народ са обе стране границе онда је не етничка.

Границе могу бити и отворене(без царинских прелаѕза) и затворене (са царинским прелазима)

Домаћи задатак:

Прочитати лекцију на страни 122 и 123 и урадити два задатка у књизи на страни 123.Н

Предмет: ГЕОГРАФИЈА Разред: ШЕСТИ
Наставна тема/област: ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Наставна јединица: Облик владавине
Тип часа: Обрада  

Преписати у свеску и научити:

Државе се према облику владавине деле на монархије и републике. Монархијама управља или влада монарх (краљ), најчешће доживотно, а републикама председник кога бирају пунолетни грађани на одређени период(најчешће 4 или 5 година).

Монархије могу бити парламентарне и апсулутне, а републике парламентарне и председничке.

(објашњење пронађите у књизи на страни 126).

Све што бележите у свеску биће прегледано када пођете у школу.

Емаил адреса на коју ми можете слати своја запажања, као и одговоре на питања је: dnikolic@skoladositejklupci.edu.rs

Наставник Драган Николић