Tehnika i tehnologija 5

Tehnika i tehnologija

30.03.2020. god.

Dobavljač materijala je bio voljan da pošalje materijale za praktičan rad iako nisu svi uplatili, zbog trenutne situacije ne možemo to da realizujemo jer ne možemo da ih podelimo učenicima ( zabranjeno okupljanje). Kada ponovo krene nastava u školi realizovaćemo to, u međuvremenu malo se zabavljajte u slobodno vreme i napravite nešto od papira- kartona po slobodnom izboru, primer na strani 136 u vašim udžbenicima. Puno uspeha u radu!