Geografija 5

Географија

22.03.2020,

Час број: 25
Наставна област ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
Наставна јединица Клима
Врста (тип) часа обрада

Преписати у свеску и научити:

Климатски елементи су: Инсолација или сунчево зрачење, температура ваздуха, ваздушни притисак, падавине, влажност ваздуха и облачност

Време је тренутно стање климатских елемената, клима је просечно стање климатских елемената праћено дужи низ година, а најмање 10.

На климу утичу климатски фактори:распоред копна и морта,морске струје, надморска висина, удаљеност од екватора, рељеф, вегетација и човек.(прочитати у књизи на страни 71-72 објашњења)

Од екватора према северу и југу смењују се климатски типови: екваторијална тропска, монсунска, пустињска, океанска, суптропска(средоѕемна), континентална, умерено континентална, планинска, субполарна и поларна клима.

(карактеристике ових клима прочитати на страни 74 до 77)

У најкраћим цртама можеш ми послати како ти се чини ова лекција и шта си научио?!

Све што бележите у свеску биће прегледано када пођете у школу.

Емаил адреса на коју ми можете слати своја запажања, као и одговоре на питања: dnikolic@skoladositejklupci.edu.rs

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић