3-3,4-3

Народна традиција

Драга децо,не би да заборавимо наш изборни предмет Народну традицију.Ваш задатак је да напишете називе инструмената,делове народне ношње.У своје свеске прецртајте слике,напишите решања.Када завршите пошаљите задатак на мој вибер или мејл.Чувајте се!

Енглески језик

Ученици, слушајте (преко интернета) користећи ваш уџбеник лекцију Unit 10 Lessons 1,2.

Читајте лекције и преписујте до даљних упутстава. У радним свескама урадите исто!

Ваше радове из радне свеске сликајте и пошаљите на мејл: jstojnic@skoladositejklupci.edu.rs

19.03.2020.

Драга децо,настављамо даље са радом.

Природа и друштво за 4.разред

Наставна јединица: Извори енергије, Уџбеник, 99. страна

Природа и друштво за 3. разред

Наставна јединица: Чврсто,течно,гасовито стање, Уџбеник, 92. страна

Молим вас прочитајте лекцију неколико пута. У своје свеске запишите тезе ( најбитније ).За следећи час путем мејла,вибера послаћу вам неколико задатака на која треба да одговорите.Трудите се да уживате у раду,лепо одрадите као и до сада што смо радили на нашим часовима.Срећан рад!  Воли вас учитељица!