Geografija

15.06.2020.god.

Poštovani učenici nadam se da ste pratili pripremnu nastavu na RTS-u i obnovili gradivo.Ono na šta bi trebali da obratite pažnju je geografska karta.Provežbajte ,kao i izračunavanje nadmorske visine na karti sa izohipsama.Provežbajte topografske znake.;podelu karata prema razmeri;Ukoliko ima nejasnoća vi pitajte na vreme.Pozdrav!