Српски језик

12.06.2020.год.

Упутства за рад у 8. разреду – дела која треба прочитати:

Епске песме за ослобођење Србије

Сумњиво лице, Бранислав Нушић

Савремена српска поезија (избор)

Савремена српска проза (избор)

Избор приповедака о деци Иве Анрића