Презентација Средње Економске школе

10.06.2020.год.

Драги осмаци и Средња Економска школа у Лозници нам је послала своју презентацију. Погледајте и детаљније се упознајте са смеровима које нуде.
У Конкурсу (чији линк имате у претходном посту) није наведен образовни профил Финансијски техничар, али ће бити и он у понуди када будете попуњавали листе жеља.