Чувари природе

08.06.2020.год.

Наставна јединица  Годишња систематизација градива

 У свеску записати шта је то променило код тебе у начину размишљања и твом односу према природи? То ћемо прочитати када опет кренемо у школу

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган