Географија

08.06.2020.год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Годишња систематизација градива, 2часа

  Написати најважније природне и друштвене одлике Европе? Не треба да буде претерано опширно.

Одговоре послати у гугл учионицу до среде у 15 часова.

Драган Николић, наставник