Географија за 7-1

08.06.2020.год.

Наставна јединица Свет као целина
Врста (тип) часа обрада

 Прочитати лекцију на страни 208 и 209. Закључке записати у свеску.

Драган Николић, наставник