Fizika

05.06.2020.god.

TOPLOTNE POJAVE

1.Temperatura  je _____________________________________,jedinica je ___________, oznaka  je __________.

2. Date temperature  prevedi u Kelvinovu skalu:

14oC=_______K;

-39oC=________K;

3.Date temperature prevedi u Celzijusovu skalu:

273 K_______oC;

600 K_______oC

4. Količina toplote je ______________________________________________________________________________oznaka je ___, jedinica __________ i izračunava se ______________________.

5.Koliko je potrebno uložiti  toplote  da bi se  1 kg vode zagrejao  od temperature 150C do temperature ključanja.Specifična toplota vode je 4200J/kg K

6. U bazen je sipano 80 l vode temperature 10oC. Koliko litara vode temperature 90 oC treba dodati  u bazen da bi temperatura bila 35 oC.

7.Snaga je _________________________________ ,jedinica za snagu je  __________ a brojno se izračunava___________________

8.Poluga je _________________________________________________________________________________ a u ravnoteži je  kada  ___________________________________________

9. Arhimedobv zakon glasi:____________________________________________________________________________

10. Трећи Њутнов закон  гласи:________________________________________________________________________