Српски језик

04.06.2020.год.

Књижевност: Лирика: Систематизација пређеног градива

Прелистај Читанку за 7. rазред, подсети се свих обрађених лирских поесама, њихових аутора, стилских фигура и свега што си везано за њих учио и систематизуј знања везана за лирику.