Биологија за 6-2

04.06.2020. год.

Човек и здравље

       Децо,завршили смо градиво шестог разреда. Оцењивање се полако приводи крају. Неки од вас су радили додатне задатке.Већина их је успешно урадила. 

       Данас  ће бити последњи задатак који ћете радити и он  има два дела:

1. Треба да у уџбенику урадите питања на крају области Човек и здравље (стр. 267-268). Немојте слати, само урадите. 

2. На последњем листу у уџбенику (стр.278.) налази се занимљив задатак. Прочитајте текст и пронађите коме рипада. Немојте писати по сликама и тексту. Немојте слати.

     Ако има нешто нејасно, пошаљите мејл.

    Срећан рад!