Чувари природе

01.06.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Биодиверзитет, угрожавање биодиверзитета и нестајање врста

 Записати у свеску ваша размишљања на тему угрожености биљних и животиљских врста. Како помоћи природи, а до нас је?

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић