Српски језик

01.06.2020.год.

Задатак:
1.Прочитати одломак у читанци ,,Доживљаји Тома Сојера” Марк Твен стр.88-93; размислите о одговорима из рада на на тексту и одговорите на питање:Особи која трпи насиље  треба пружити заштиту, сигурност,разумевање и поверење. Шта је од тога остварено у овом одломку и на који начин?
2. Покушајте да драматизујете одломак из читанке (како би изгледао када би се изводио на сцени), ликови и дијалог који воде користећи дидаскалије.
3. Прочитајте одломак из читанке ,,Авантуре Хаклберија Фина” Марк Твен стр 94-97; препиши неправилно употребљене речи и напиши их правилно.
Задатак 1,2,3 урадити до 5. 06. у 17 часова и послати на мејл( по могућности откуцано)