Српски језик

01.06.2020. год.

Језик: Граматика : Систематизација пређеног градива

Погледај табелу на 21. Страни у Граматици за 7. Разред и процени колико си савладао/ла градиво везано за историјски развој српског књижевног језика.

Прегледајући табеле на 68, 90. И 91. страни у Граматици за 7. разред процени колико си савладао/ла градиво везано за врсте речи.

Из табела на 99, 126.  и 127. страни уочи колико си савладао/ла реченичне чланове и синтагме.

Из табеле на 147. страни сагледај да ли си усвојио/ла знања везана за падеже, а из табеле на 155. страни колико  познајеш градиво везано за конгруенцију.

Табеле на 182. и 183. страни нека ти покажу колико познајеш градиво везано за реченицу.

На 197. страни је табела везана за ортоепију. Уочи у којој мери си савладао градиво везано за акценте.

Покушај неке уочене недостатке у току лета да  отклониш. 

Провери како си урадио/ла завршни тест и вреднуј свој рад-