Српски језик 6

Радни задатак:
Прочитати (пажљиво) примере и урадити све радне задатке:
    Граматика: Обавештење, вест, извештај (стр. 197- 203);
    Радна свеска: Обавештење, вест, извештај (стр.61,62);
    преписати у школску свеску једну вест и извештај из штампе или са интернета из
     спорта, културе, медицине (по питањима
    КО,ШТА,ГДЕ,КАДА,КАКО?)  
 1. 06. ћу вам послати обавештење шта ћете ми од понуђених вежбања (одговора) послати (Немојте слати док вас не обавестим!)