Чувари природе

25.05.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Обележавање Дана планете и Светског дана животне средине
Врста (тип) часа акција

Због актуелне ситуације није могуће извести планирану акцију. Прочитајте неки текст на интернету о светском дану животне средине

Може и овај:    https://www.danas.rs/drustvo/svetski-dan-zivotne-sredine/.

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган