Географија

25.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Привреда Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Привреда   Европе на страни  168-171и у свеску записати и научити:

Који су природни услови довели до развоја примарног сектора?

Које гране привреде су заступљене у низијама, а које у брдско-планинским пределима?

Које су то секундарне гране привреде развијене у Европи?

Који су обновљиви извори енергије?

Које су привредне гране у оквиру терцијерног сектора?

Не треба ништа да шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник