Биологија

22.05.2020. год.

Болести зависности

     Децо , ово  је последњи задатак који радимо. У питању су болести зависности.  Ево нешто основно о њима (препишите у свеске и немојте слати.Прочитајте и из уџбеника).

*Болести зависности су стања у којима особа има неконтролисану потребу за коришћењем психоактивних супстанци (никотин, алкохол, дроге, неки лекови).                                    
Болести зависности су:                                                                                                                                      -пушење (употреба цигарета),                                                                                                                                       -алкохолизам (учестала употреба алкохола),                                                                                             -наркоманија (употреба дрога, лекова).                                                                                                      
Разлози коришћења су: ради забаве, из досаде, због доказивања и популарности у друштву, због неког проблема, радозналости, „инат“ према одраслима…

ДОМАЋИ:

*Изаберите једну болест зависности  и направи презентацију или напиши реферат о њој.            
*Направи  презентацију о једној болести зависности по твом избору (до десет слајдова, са више слика и основним подацима о тој болести).                                                                                                                    
*Ко нема могућности за презентацију, нека уради следеће:                                                                              –Напиши  реферат (семинарски) о једној болести зависности по твом избору (ко лепо пише може на лист   А-4 формата написати, а ко не пише лепо, нека откуца у Wordu). Једна страна листа биће довољна. Потпис у доњем десном углу.

Користите уџбеник, интернет.

Радове слати до уторка , 26.5. до 17.00 часова.

Срећан рад!