Српски језик

18.05.2020. год.

18.05. РТС Језичка култура:Усмено и писмено изражавање: Описивање
19.05. РТС Језик-граматика:Врсте речи (обнављање и вежбање)
КЊИЖЕВНОСТ И ГРАМАТИКА-систематизација ( годишњи тест у гугл учионици)
20.05. РТС Књижевност: ,,Дечак и пас“, Данило Киш (обнављање);
21.05. Књижевност Марк Твен ,,Доживљаји Тома Сојера“ , читанка стр. 88
22.05. Књижевност: Марк Твен ,,Доживљаји Тома Сојера“
22.05. РТС Књижевност: ,,Капетан Џон Пиплфокс“ (обнављање)
23.05. РТС Књижевност: ,,Месец над тепсијом“,Горан Петровић –одломци (обрада)
25.05. Граматика-језик: Служба речи (утврђивање и вежбање)
26.05. РТС
Књижевност: ,,Биберче“, Љубиша Ђокић (обнављање) );
Данијел Дефо ,,Робинсон Крусо” (обрада)
27.05. РТС Књижевност:,,Аги и Ема“, Игор Коларов (обнављање);
28.05. Данијел Дефо ,,Робинсон Крусо“
29.05. РТС Језик-граматика:Глаголски облици (систематизација)
ЗАДАЦИ: Одгледати часове на РТС-у и обновити и утврдити градиво; одгледати филм ,,Доживљаји Тома Сојера”, на распусту прочитати истоимени роман и направити поређење између филма и романа; на распусту прочитати роман ,,Робинсон Крусо” и укратко написати о главном јунаку; Урадити вежбања у читанци ,,покажи шта знаш” стр. 31,86,139, 185 и 232; Пратити дневна упутства на виберу; чувати свеске за следећи разред.