Математика

18.05.2020. год.1

Површина правоугаоника и квадрата

Површина паралелограма

Површина троугла

Задаци за домаћи:

Уџбеник,

страна  208, 209, 210 (пр. 3, пр. 4, пр. 5, пр. 6 )

страна  211, 212  ( пр. 1, пр. 2, пр. 3, пр. 4 )

страна  215, 216  ( пр. 1, пр. 2, пр. 3, пр. 5 )

Збирка задатака,

страна 108  (задаци  937, 938, 939, 940, 941, 944 )

страна 110  ( задаци 958, 959, 960, 961 )

страна 111  ( задаци 974, 975, 976 )

Домаћи задатак предати до ПОНЕДЕЉКА  25.05.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com  или на google учионицу.