Математика

18.05.2020. год.

Наставне јединице :

Аритметичка средина

Размера

Осна симетрија

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 173, 174,                                    Уџбеник. страна 176, 177

 Пр. 1,  Пр. 2,  Пр. 3,  Пр. 4                                  Пр. 1,  Пр. 2,  Пр. 3,  Пр. 4

Збирка задатака, страна  98,99, 100,113,114.

Задаци : 869, 873,876, 878, 990, 993, 994, 1004,1006. 1007

Домаћи задатак предати до НЕДЕЉЕ  24.05.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.