Географија

18.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Насеља Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Насеља  Европе на страни 165-166 и у свеску записати и научити:

Археолошка налазишта на Балкану и места где су се развиле прве културе.

Спајањем већих градова настају конурбације, записати која су две највеће у Европи.

Не треба ништа да ми шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник