Српски језик

14.05.2020. год.

Припремајући се за полагање завршног испита (мале матуре), отклањај своје недостатке уочене на пробном испиту ове године, као и недостатке у свом знању које си уочио решавајући тестове са завршних испита 2011-2019. године са претходних полагања матуре.