Провера из математике

14.05.2020. год.

МАТЕМАТИКА – ПРОВЕРА

*  ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА О УРЕДНОСТИ  КАО  И О РАЗМАКУ  ИЗМЕЂУ ЗАДАТАКА.

*  ТЕКСТ  ЗАДАТАКА  НЕ  ТРЕБА   ПРЕПИСИВАТИ.

*  ЗАДАЦИ  СУ ДАТИ  У  ДВЕ  ГРУПЕ ( ДВА НИВОА ). РАДИТЕ САМО ЈЕДНУ ГРУПУ – ПО ИЗБОРУ.

ПРВУ  ГРУПУ  ЧИНЕ ЗАДАЦИ  ЗА ОСНОВНИ И СРЕДЊИ  НИВО. ОЦЕНЕ КОЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ  ИЗРАДОМ  ОВИХ  ЗАДАТАКА  КРЕЋУ  СЕ  ОД  1  ДО  4  ( НАЈВЕЋА ОЦЕНА КОЈУ МОЖЕТЕ ДОБИТИ АКО ТАЧНО РЕШИТЕ СВЕ ЗАДАТКЕ ЈЕ ОЦЕНА 4) !!!

ДРУГУ  ГРУПУ ЧИНЕ ЗАДАЦИ  ЗА  НАПРЕДНИ  НИВО  И  ТУ  СУ  ОЦЕНЕ  У  РАСПОНУ  ОД  1  ДО 5 !!!

СРЕЋНО ! ! !