Географија

11.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Становништво Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Становништво Европе на страни 161-164 и у свеску записати и научити:

Број Становника Европе(страна 161)

Религијску структуру становништва (страна 163)

Народи Европе (страна164)

Не треба ништа да ми шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник