Музичка култура

08.05.2020. год.

Музика у Србији

(уџбеник 124. Страна)

Кавал:

Питања:

  1. Шта је исон?
  2. Шта су неуме?
  3. Ко је био српски свирач из Призрена(радио као свирач у Дубровнику)?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs